Sugnu Sicilianu
Di Gaetano Lino
 

Sugnu sicilianu;
e lu dicu cu lu me cori chinu d'unuri,
cu la peddi chi s'arrizza pi lu piaciri.
Sugnu figghiu di sta terra, di sta Sicilia,
chi avi pi figghi, gioia e tragidia, amuri e odiu;
sta terra chi fu' pi anni, matri di centu genti
e sangu di centu genti, scurri nta li me vini.
Sangu di li greci antichi e di romani,
sangu di li nurmanni e di li paladini,
sangu di Spagna e sangu di lu saladinu.
Sugnu sicilianu, sugnu anticu;
sugnu tortu e forti, comu l'arbulu d'alivu,
sugnu spinusu e duci, comu li ficud'innia.
Odiu e vinnitta amuri e grazia,
sunnu la me vita,
rispettu e unuri supra a tuttu.
Sugnu sicilianu,
nasciutu mmenzu a li vigni di li muntagni,
vattiatu nall' acqua salata di lu mari.
Sarbaggiu sugnu comu lu ventu di sciroccu,
cu la focu di lu vurcanu dintra lu cori.
Sugnu sicilianu e mi nni vantu
lu dicu forti, lu dicu cu lu pettu vunciu.
Figghiu do sta terra sugnu, di sta Sicilia antica,
ca fici pi matri a centu e centu gent.
Sugnu siciliani.
 
 

I'm a Sicilian
By Gaetano Clino
 

I am a Sicilian;
I say with my heart that's filled with honor
And with my skin all goose bumps from delight.
I am the son of this land, of Sicily
Who's given birth to joys and woe, to love and hate;
This land which has been mother to many people
And the blood of many people run inside my veins.
Blood of the ancient Greeks and Romans,
Blood of the Normans and the Paladins
Blood of the Spaniards and the Saladin
I'm a Sicilian, I am old;
I'm crooked and strong like an olive tree,
I'm spiny and sweet like the prickly pear.
Hatred and vengeance, love and grace are both my life,
and most of all respect and honor.
I'm a Sicilian,
Grown up amidst the vineyards in the mountains,
Baptized with the salty water of the sea.
I'm wild, like the sciroccu wind,
With the volcano's fire of in my heart.
I'm a Sicilian and I'm proud of it,
I say it loud, I say it with my swollen chest.
I am a child of this land, of this old land,
Who was mother of a hundred people.
I'm a Sicilian